XÉT DUYỆT THUYẾT MINH Đề tài: Nghiên cứu thực tiễn để xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện Luật tiếp cận thông tin tại cơ sở và Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình

Thời gian đăng: 26/06/2020 05:18:29 PM

Chiều qua ngày 25/6/2020, Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đã tiến hành xét duyệt thuyết minh đề tài "Nghiên cứu thực tiễn để xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện Luật tiếp cận thông tin tại cơ sở và Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình".

Chiều qua ngày 25/6/2020, Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đã tiến hành xét duyệt thuyết minh đề tài "Nghiên cứu thực tiễn để xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện Luật tiếp cận thông tin tại cơ sở và Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình". Đây là đề tài cấp tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục tại Quyết định số 465/QĐ-UBND, đề tài do Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên chủ trì và ông Phạm Đình Quế, giám đốc Sở làm chủ nhiệm. 

Hội đồng Tư Pháp

Ông Trần Thanh Hưng - Phó Giám đốc Sở trình bày

thuyết minh đề tài trước Hội đồng: Ảnh Nguyễn Hương

Đề tài tập trung khảo sát, đánh giá thực trạng việc thực hiện Luật Tiếp cận thông tin và hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình tại 6 huyện Mường Chà, Tuần Giáo, Điện Biên Đông, Nậm Pồ, Mường Ảng và thị xã Mường Lay, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn. Từ đó xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện Luật tiếp cận thông tin và Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình tại cơ sở. Bộ tài liệu sẽ áp dụng thí điểm tại 09 xã thuộc 3 huyện Điện Biên, Mường Chà, Tuần Giáo để từ đó hoàn chỉnh bộ tài liệu nhằm áp dụng vào các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh sau khi đề tài được nghiệm thu chính thức./.

 • Tác giả: Nguyễn Hương

 • Nguồn tin: Phòng Quản lý Khoa học

 • Các tin tức khác:
 • Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho tổ chức, cá nhân truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
 • HỘI NGHỊ LẦN THỨ 18 LIÊN HỢP THƯ VIỆN VIỆT NAM VỀ NGUỒN TIN KH&CN
 • Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
 • HỘI THẢO “BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ ARV VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU”
 • CÔNG TY TNHH THỰC PHẦM SAFE GREEN LÀ DOANH NGHIỆP ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ GẠO ĐIỆN BIÊN
 • NGHIỆM THU Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn bền vững trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 • XÉT DUYỆT THUYẾT MINH Đề tài: Nghiên cứu thực tiễn để xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện Luật tiếp cận thông tin tại cơ sở và Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình
 • Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác (Mã TTHC)
 • Thủ tục xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ (Mã TTHC)
 • CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ĐIỆN BIÊN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ NĂM 2020
 • 1-10 of 82<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >
  LIÊN KẾT WEB
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: