XÉT DUYỆT Đề tài: Nghiên cứu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, gắn với phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2030

Thời gian đăng: 27/03/2020 05:12:02 PM

Chiều nay ngày 27/3/2020, Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đã tiến hành xét duyệt thuyết minh đề tài "Nghiên cứu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, gắn với phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2030" do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên chủ trì thực hiện

xets-duyet-2020.jpgĐồng chí Lê Văn Quang  - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hội đồng xét duyệt đề tài. Ảnh: Nguyễn Hương

Đề tài tập trung nghiên cứu vào 04 mục tiêu chính là: nghiên cứu tổng quan; đánh giá thực trạng công tác bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, hoạt động du lịch tại di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ; xây dựng nhóm sản phẩm du lịch, tuyến du lịch, xây dựng phim ngắn tuyên truyền, quảng bá hoạt động du lịch tại di tích lịch sử, tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch. Từ đó định hướng phát triển và đề xuất các giải pháp bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2030.

          Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản lý di tích của tỉnh đồng thời đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao hiệu quả quảng bá, xúc tiến, góp phần phát triển du lịch tỉnh nhà./.

  • Tác giả: Nguyễn Hương

  • Nguồn tin: Phòng Kế hoạch Quản lý khoa học

  • LIÊN KẾT WEB
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập: