Xét duyệt thuyết minh đề tài

Thời gian đăng: 17/05/2018 08:55:52 PM

Ngày 17/5/2018 taị phòng họp 02 – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên. Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài "Nghiên cứu đề xuất mô hình du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệm nhằm tăng thu nhập của cư dân nông thôn và bảo tồn các di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên" tại tỉnh Điện Biên.

Đề tài do Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ Kinh tế - Đại học Tây Bắc chủ trì, TS. Đặng Công Thức làm chủ nhiệm đề tài.

 Đề tài sẽ được triển khai thực hiện trong 24 tháng với mục tiêu: Nghiên cứu nội dung và giải pháp xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp tại tỉnh Điện Biên nhằm: Bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc tại tỉnh Điện Biên; Phát triển kinh tế, ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cộng đồng các dân tộc tại tỉnh Điện Biên.

Để đạt được mục tiêu trên, cơ quan chủ trì sẽ triển khai thực hiện 04 nội dung cụ thể thể sau:

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, các mô hình du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp.

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn và bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Nội dung 3: Xây dựng nội dung du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp tại Điện Biên.

Nội dung 4: Tổ chức thực nghiệm, đề xuất xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp tỉnh Điện Biên.

Kết quả nghiên cứu của đề tài là luận cứ khoa học và thực tiễn để tham khảo trong hoạch định chính sách liên quan đến quá trình phát triển dịch vụ du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp. Từ đó hóp phần nâng cao thu nhập và bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên. Đề xuất xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp trên cơ sở khai thác thế mạnh của địa phương và hạn chế, khắc phục được các sai lầm mà một số mô hình du lịch đang gặp phải. Việc áp dụng mô hình nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần cải thiện thu nhập của các hộ dân tham gia vào mô hình đồng thời bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc của tỉnh Điện Biên.

 • Tác giả: Thanh Bình

 • Nguồn tin: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ

 • Các tin tức khác:
 • HỘI NGHỊ LẦN THỨ 18 LIÊN HỢP THƯ VIỆN VIỆT NAM VỀ NGUỒN TIN KH&CN
 • Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
 • HỘI THẢO “BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ ARV VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU”
 • CÔNG TY TNHH THỰC PHẦM SAFE GREEN LÀ DOANH NGHIỆP ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ GẠO ĐIỆN BIÊN
 • NGHIỆM THU Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn bền vững trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 • XÉT DUYỆT THUYẾT MINH Đề tài: Nghiên cứu thực tiễn để xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện Luật tiếp cận thông tin tại cơ sở và Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình
 • Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác (Mã TTHC)
 • Thủ tục xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ (Mã TTHC)
 • CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ĐIỆN BIÊN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ NĂM 2020
 • TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 23/2013/TT-BKHCN NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • 1-10 of 81<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >
  LIÊN KẾT WEB
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: