Tập huấn nghiệp vụ thanh tra khoa học và công nghệ năm 2017

Thời gian đăng: 07/07/2017 10:05:55 AM

Trong các ngày từ 25/4 đến 28/4/2017 tại Khách sạn Công Đoàn tỉnh Điện Biên, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên phối hợp với Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Cục An toàn bức xạ hạt nhân (ATBXHN) tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ thanh tra theo chuyên đề năm 2017 cho các Sở KH&CN.

Tham gia lớp tập huấn gồm lãnh đạo làm công tác Thanh tra, công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và cán bộ quản lý An toàn bức xạ hạt nhân của 19 Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh (Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Đồng Tháp...)

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Khoa học và Công nghệ, cập nhật những yêu cầu về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành theo các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và đảm bảo nghiệp vụ thanh tra để triển khai hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên đề năm 2017 trong lĩnh vực KH&CN.

Tại Hội nghị tập huấn lần này, các cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở KH&CN các địa phương sẽ được tập huấn, triển khai một số nội dung:

- Tình hình quản lý nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ có xử dụng nguồn phóng xạ tại Việt Nam;

- Ứng dụng của nguồn phóng xạ và thiết bị sử dụng nguồn phóng xạ tại Việt Nam;

- Phương pháp ghi đo, kiểm tra, phát hiện và nhận dạng nguồn phóng xạ;

- Hướng dẫn nội dung thanh tra, báo cáo tổng hợp thông tin;

- Kỹ năng thanh tra xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;

- Tổ chức triển khai hoạt động thanh tra chuyên ngành của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về TCĐLCL (Chi cục TCĐLCL) theo nghị định 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017;

- Một số điểm lưu ý khi thực hiện thông tư số 22/2016/TT-BKHCN ngày 28/12/2016 quy định về mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực KH&CN;

- Đánh giá hoạt động thanh tra năm 2016 và một số định hướng hoạt động thanh tra chuyên ngành KH&CN năm 2017.

Khóa tập huấn nghiệp vụ thanh tra theo chuyên đề năm 2017 cho các Sở KH&CN được tổ chức tại Điện Biên đã được các học viên tham gia một cách nghiêm túc, thảo luận sôi nổi. Khóa tập huấn này là cơ sở, phục vụ đắc lực cho hoạt động thanh tra chuyên đề triển khai vào các tháng 7 và 8/2017.

  • Tác giả: Quàng Hòa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

  • Nguồn tin:

  • LIÊN KẾT WEB
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập: