TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 23/2013/TT-BKHCN NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thời gian đăng: 14/05/2020 04:16:20 PM

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (gọi tắt là Thông tư 07)

Thông tư 07 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 3, Điều 4, Điều 25, Điều 28, Điều 29 của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và

Công nghệ. 

phuong-ti-n-o-nhom-02.JPGMột số phương tiện đo nhóm 2

Thông tư 07 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 3, Điều 4, Điều 25, Điều 28, Điều 29 của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Đáng chú ý tại Điều 4 Thông tư 07 bổ sung thêm một số phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo như: phương tiện đo khoảng cách quang điện, phương tiện đo độ sâu đáy nước, phương tiện đo độ sâu công trình ngầm, phương tiện đo định vị bằng vệ tinh, phương tiện đo tự động liên tục các thông số khí tượng thủy văn, thấu kính đo thị lực, phương tiện đo quang phổ… Thông tư 07 cũng quy định thêm chu kỳ kiểm định, đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải được duy trì trong suốt quá trình sử dụng; một số thay đổi về chu kỳ kiểm định của phương tiện đo của Thông tư 07 so với Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

BẢNG CHU KỲ KIỂM ĐỊNH CỦA MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2

TT

Tên các phương tiện đo

Chu kỳ kiểm định (tháng)

Thông tư số
23/2013/TT-BKHCN

Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN

1

Taximet

12

18

2

Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông

12

24

3

Cân đồng hồ lò xo

12

24

4

Đồng hồ đo khí công nghiệp

12

36

5

Nhiệt kế:

+ Nhiệt kế thủy tinh-chất lỏng;

+ Nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu;

+ Nhiệt kế thuỷ tinh-thuỷ ngân có cơ cấu cực đại;

Không quy định

24

6

Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử

60

72

7

Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu cảm ứng

24

48

8

Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu điện tử

24

36

Các phương tiện đo không được quy định tại khoản 1 Điều này nhưng có quy định phải được kiểm định, hiệu chuẩn tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc khi sử dụng cho mục đích thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp, hoạt động công vụ khác của cơ quan nhà nước phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu nhưng không phải phê duyệt mẫu.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Điện Biên triển khai các quy định nói trên đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng phương tiện đo nhóm 2; tổ chức kiểm định, thử nghiệm phương tiện đo được chỉ định; Cơ quan nhà nước về đo lường, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Điện Biên biết và thực hiện.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 • Tác giả: Bùi Tiến Sĩ

 • Nguồn tin: Chi cục TĐC Điện Biên

 • Các tin tức khác:
 • CÔNG TY TNHH THỰC PHẦM SAFE GREEN LÀ DOANH NGHIỆP ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ GẠO ĐIỆN BIÊN
 • NGHIỆM THU Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn bền vững trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 • XÉT DUYỆT THUYẾT MINH Đề tài: Nghiên cứu thực tiễn để xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện Luật tiếp cận thông tin tại cơ sở và Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình
 • Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác (Mã TTHC)
 • Thủ tục xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ (Mã TTHC)
 • CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ĐIỆN BIÊN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ NĂM 2020
 • TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 23/2013/TT-BKHCN NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đang triển khai
 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2020
 • Kết quả thục hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2019
 • 1-10 of 78<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
  LIÊN KẾT WEB
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: