Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thường xuyên, nghiêm túc việc kiểm soát thủ tục hành chính

Thời gian đăng: 29/08/2018 05:25:37 PM

Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách hành chính, qua đó từng bước hiện đại hóa nền thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân và tổ chức. Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai minh bạch và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị và công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và kế hoạch thông tin tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018.

Để thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã đăng tải đầy đủ các quy trình, biểu mẫu, hồ sơ liên quan như: các biểu mẫu hồ sơ, các văn bản quy phạm pháp luật, danh mục thủ tục hành chính (các lĩnh khoa học công nghệ; Sở hữu trí tuệ; Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ, hạt nhân; Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) dịch vụ công trực tuyến…trên cổng thông tin điện tử của Sở.  

Theo kế hoạch đề ra, Sở Khoa học và Công nghệ xác định gắn công tác kiểm soát thủ tục hành chính với cải cách thể chế, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, nhất là văn bản pháp luật có chứa quy định hành chính, thủ tục hành chính, đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp.

Để thực hiện tốt việc kiểm soát thủ tục hành chính, theo kế hoạch đề ra, Sở yêu cầu các đơn vị xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các phòng chuyên môn, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Ngoài ra, công tác kiểm soát thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục nghiêm túc và đảm bảo đúng quy định. Đồng thời có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong toàn ngành, chỉ sổ cải cách hành chính của ngành được nâng cao (đạt 45/62 điểm) đứng thứ 8 trong khối các Sở, ban, ngành của tỉnh. Để tiếp tục duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đến giao dịch, đầu năm 2018 Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành rà soát các quy định hành chính, trên cơ sở đó tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 26/4/2018). Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ luôn được cập nhật, công khai kịp thời tại bộ phận một cửa và trên trang thông tin điện tử của ngành tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.

Để tiếp tục từng bước hiện đại hóa thủ tục hành chính, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng hệ thống thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính, tiến hành thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (gồm 48 thủ tục hành chính), tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, theo dõi tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng, đơn vị đảm bảo tất cả các thủ tục hành chính đều giải quyết theo cơ chế một cửa.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính của công chức, viên chức ngành khoa học, nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong triển khai thủ tục hành chính của các đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ cũng triển khai thực hiện kế hoạch thông tin tuyên truyền cải cách hành chính. Theo đó, công tác thông tin tuyên truyền chú trọng vào việc phổ biến tuyên truyền đầy đủ kịp thời, liên tục, chú trọng biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến, sáng tạo trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Tuyên truyền cải cách hành chính gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính được thực hiện chủ yếu thông qua công khai các thủ tục hành chính, kết quả giải quyết hồ sơ, các văn bản chỉ đạo của sở, của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của sở. Chỉ đạo trong các hội nghị giao ban, bằng văn bản để các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện. Thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hình thức công khai rõ ràng, đúng quy định, thuận lợi cho việc tìm hiểu, tra cứu thông tin đối với người dân, đơn vị doanh nghiệp khi đến nạp hồ sơ, thủ tục…

 • Tác giả: Bùi Thị Nhung

 • Nguồn tin: Sở Khoa học và Công nghệ

 • Các tin tức khác:
 • HỘI NGHỊ LẦN THỨ 18 LIÊN HỢP THƯ VIỆN VIỆT NAM VỀ NGUỒN TIN KH&CN
 • Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
 • HỘI THẢO “BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ ARV VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU”
 • CÔNG TY TNHH THỰC PHẦM SAFE GREEN LÀ DOANH NGHIỆP ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ GẠO ĐIỆN BIÊN
 • NGHIỆM THU Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn bền vững trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 • XÉT DUYỆT THUYẾT MINH Đề tài: Nghiên cứu thực tiễn để xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện Luật tiếp cận thông tin tại cơ sở và Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình
 • Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác (Mã TTHC)
 • Thủ tục xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ (Mã TTHC)
 • CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ĐIỆN BIÊN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ NĂM 2020
 • TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 23/2013/TT-BKHCN NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • 1-10 of 81<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >
  LIÊN KẾT WEB
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: