Thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì dự án

Thời gian đăng: 31/05/2018 08:14:25 PM

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị, tổ chức khoa học công nghệ.

Căn  cứ Thông tư 18/2016/TT-BKHCN ngày 01/9/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

Căn cứ Thông tư 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2017;

Căn cứ văn bản số 1206/UBND-KGVX ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh về việc dừng chủ trì dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ phục tráng và phát triển giống cam Mường Pồn huyện Điện Biên”, trong đó giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức tuyển chọn đơn vị đủ điều kiện chủ trì dự án trên;

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị, tổ chức Khoa học công nghệ có đủ điều kiện,  năng lực tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ phục tráng giống cam Mường Pồn huyện Điện Biên”.

I. Thành phần hồ sơ:

1. Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:

a) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì;

b) Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có);

2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiêm vụ (Biểu B1-1-ĐON); Quyết định cử chủ nhiệm, các thành viên tham gia thực hiện;

3. Thuyết minh Dự án theo Mẫu B2-TMTQ-DAKHCN Thông tư 18/2016/TT-BKHCN ngày 01/9/2016; Thuyết minh được Hội đồng khoa học cấp cơ sở thông qua; Biên bản hop Hội đông xét duyệt cơ sở;

4. Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-3-LLTC);

5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có xác nhận của cơ quan quản lý nhận sự (Biểu B1-4-LLTC);

6. Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Biểu B1-4-LLCN), trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ khoa họcvà công nghệ có thuê chuyên gia);

7. Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-5-PHNC);

8. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);

9. Báo cáo tài chính của 02 đên 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;

10. Phương án huy động vốn đối ứng (nếu có) đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh phải có vốn đối ứng. Văn bản cụ thể cần có cho từng trường hợp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau:

a) Đối với trường hợp sử dụng vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ.

b) Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân, tổ chức hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân, tổ chức, chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ.

c) Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay  của các tổ chức tín dụng để thục hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lựccủa tổ chức tín dugnj đối với tổ chức chủ trì.

11. Hồ sơ được lập thành 15 bộ trình bầy in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng việt của  bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 (một bản điện tử gửi vào mail: khqlkhdb@gmail.com).

II. Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ:

Thời gian: trước ngày 20/6/2018;

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phong kế hoạch – Quản lý khoa học Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

Số 886, đường Võ Nguyên Giáp – Phường Mường Thanh – Tp. Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên.

Chi tiết xin liên hệ Phòng kế hoạch – Quản lý khoa học, điện thoại: 02153827050.

Trân trọng thông báo./.

 • Tác giả:

 • Nguồn tin:

 • Các tin tức khác:
 • HỘI NGHỊ LẦN THỨ 18 LIÊN HỢP THƯ VIỆN VIỆT NAM VỀ NGUỒN TIN KH&CN
 • Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
 • HỘI THẢO “BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ ARV VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU”
 • CÔNG TY TNHH THỰC PHẦM SAFE GREEN LÀ DOANH NGHIỆP ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ GẠO ĐIỆN BIÊN
 • NGHIỆM THU Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn bền vững trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 • XÉT DUYỆT THUYẾT MINH Đề tài: Nghiên cứu thực tiễn để xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện Luật tiếp cận thông tin tại cơ sở và Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình
 • Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác (Mã TTHC)
 • Thủ tục xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ (Mã TTHC)
 • CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ĐIỆN BIÊN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ NĂM 2020
 • TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 23/2013/TT-BKHCN NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • 1-10 of 81<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >
  LIÊN KẾT WEB
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: