Nghiệm thu đề tài: “ Nghiên cứu trạng thái đa ngữ ở Điện Biên – Hướng tới sự phát triển bền vững trong sự đa dạng ngôn ngữ và văn hóa”

Thời gian đăng: 26/04/2019 01:50:28 AM

Ngày 26/4/2019 Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đã tiến hành nghiệm thu kết quả đề tài: “ Nghiên cứu trạng thái đa ngữ ở Điện Biên – Hướng tới sự phát triển bền vững trong sự đa dạng ngôn ngữ và văn hóa” do TS Nguyễn Thị Thu Dung – Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên làm chủ nhiệm, đề tài được thực hiện trong thời gian 24 tháng (từ 03/2017 đến 03/2019)

IMG_4623.JPG

Đồng chí: Nguyễn Đình Kỳ chủ trì hội đồng nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu trạng thái đa ngữ ở Điện Biên – Hướng tới sự phát triển bền vững trong sự đa dạng ngôn ngữ và văn hóa” Ảnh: Thanh Tùng

Qua nghiên cứu đề tài đã góp phần thiết thực vào chủ trương bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc để xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mà Nghị quyết Trung ương V, khóa VIII đã đề ra. Mặt khác kết quả nghiên cứu cũng sẽ giúp cho cơ quan quản lý Nhà nước mà trước hết là lãnh đạo tỉnh Điện Biên nói chung có cái nhìn đầy đủ hơn về tình hình tiếng nói, chữ viết của người dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó có thể có được những nhận xét, đánh giá khách quan để đưa ra chính sách cũng như các biện pháp thực thi phù hợp nhằm bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết của các dân tộc. Kết quả nghiên cứu cũng góp thêm một cơ sở cho việc xây dựng chính sách ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu số trên cả nước nói chung, khơi dậy lòng tự hào về sự giàu có, phong phú của bức tranh đa sắc về ngôn ngữ và văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, khiến họ nêu cao ý thức sưu tầm, bảo tồn, nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hóa truyền thống góp phần vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học – công nghệ của Tỉnh. Đề tài được hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đánh giá xếp loại: Xuất sắc

  • Tác giả: Trần Thơm

  • Nguồn tin: Trung tâm Thông tin & UDTBKHCN

  • LIÊN KẾT WEB
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập: