Nghiệm thu đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ổn định tình hình di cư tự do trên địa bàn tỉnh Điện Biên”

Thời gian đăng: 29/05/2019 02:15:25 AM

Ngày 24/5/2019 Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đã tiến hành nghiệm thu kết quả đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ổn định tình hình di cư tự do trên địa bàn tỉnh Điện Biên” do Đại tá Lò Văn Khụt - Công an tỉnh Điện Biên làm chủ nhiệm, đề tài được thực hiện trong 24 tháng.

Với mục tiêu nghiên cứu lý luận cơ bản về di cư tự do (DCTD); đánh giá thực trạng DCTD và công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh Điện Biên; nguyên nhân tình trạng DCTD; tác động, ảnh hưởng tới KTXH và ANTT; những vướng mắc, bất cập trong công tác(lý luận, thực tiễn). Dự báo tình hình DCTD và những vấn đề liên quan đến âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề DCTD.  Đề tài đã đề xuất định hướng, giải pháp cụ thể, phù hợp để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo huy động các cấp, các ngành, đoàn thể phối hợp giải quyết có hiệu quả tình hình DCTD của đồng bào dân tộc thiểu số, đã từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và giải quyết ổn định tình hình DCTD trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH của tỉnh. Đề tài  cũng góp phần bổ sung, phát triển lý luận về công tác phòng ngừa và giải quyết tình hình DCTD,  kết quả nghiên cứu đề tài là tài liệu tham khảo, chỉ dẫn khoa học giúp cho người chỉ huy và cơ quan Công an tỉnh Điện Biên, lực lượng vũ trang, các Sở, ban, ngành trong tỉnh  nghiên cứu vận dụng trong tập huấn, huấn luyện và chỉ đạo thực tiễn. Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa thiết thực có giá trị cả về lý luận và thực tiễn góp phần vào việc nâng cao hiệu quả công tác ổn định tình hình DCTD.

Đề tài được hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc

  • Tác giả: Trần Thơm

  • Nguồn tin: Trung tâm Thông tin & UDTBKHCN

  • LIÊN KẾT WEB
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập: