Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2017

Thời gian đăng: 06/05/2020 02:19:09 PM

STT

Tên Đề tài nhiệm vụ kha học

01

Xây dựng mô hình Sản xuất - Chế biến - Xử lý bã thải dong riềng - tỉnh Điện Biên

02

Đánh giá hiệu quả Chương trình Can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS và điều trị Methadone sau 2 năm triển khai trên địa bàn tỉnh Điện Biên

03

Thực trạng và giải pháp vận dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học Hóa học ở các trường Trung học cơ sở tỉnh Điện Biên

04

Biên soạn phần “Tình hình nhiệm vụ tỉnh Điện Biên” thuộc chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

05

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

06

Sưu tầm và xuất bản thành ấn phẩm sáng tác văn học của cộng đồng các dân tộc tỉnh Điện Biên (văn học dân gian và văn học viết).

07

Xây dựng mô hình Nông - Lâm kết hợp ven hồ Nậm Ngam tại xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

08

Xây dựng mô hình khoai tây trái vụ và sản xuất khoai tây thương phẩm tại huyện Điện Biên tỉnh Điện

09

Nghiên cứu, đánh giá các điều kiện và đề xuất giải pháp, xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên

10

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hướng dẫn du lịch từ xa tỉnh Điện Biên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Tác giả:

  • Nguồn tin: Sở Khoa học và Công nghệ

  • LIÊN KẾT WEB
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập: