Kết quả công tác kiểm tra CCHC năm 2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

Thời gian đăng: 02/10/2019 09:06:50 PM

Ngày 26/9/2019 đoàn kiểm tra CCHC tỉnh Điện Biên đã đến làm việc, kiểm tra công tác CCHC tại Sở KH&CN. Đánh giá về công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Khoa học và Công nghệ ông Lê Đình Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng đoàn kiểm tra kết luận: Trong năm 2019 công tác CCHC tại Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện rất tốt. Sở đã đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận lợi. Ban Giám đốc thường xuyên quan tâm chỉ đạo các phòng, đơn vị đẩy mạnh công tác CCHC, đặc biệt là việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nhằm rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch. Bên cạnh đó, Sở còn tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết TTHC. Điểm đáng ghi nhận là năm 2019 Sở đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 100% các TTHC được giải quyết đúng hạn.

hop-KIEM-TRA-CCHC.jpg                             Ông Lê Văn Quang Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại cuộc họp kiểm tra cải cách hành chính

Công tác tuyên truyền về CCHC được đẩy mạnh, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, đã có những tin, bài rất hay nói về công tác CCHC của ngành.

Công tác tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức (CC,VC) đã thực hiện nghiêm túc, đảm bảo cơ cấu số lượng lãnh đạo và không bổ nhiệm cấp phó vượt quá so với quy định, đồng thời thực hiện đảm bảo số lượng biên chế được giao, sắp xếp vị trí việc làm của CCVC và người lao động theo năng lực, sở trường công tác để đảm nhận tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Từ sự nỗ lực cải cách hành chính của CCVC và sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên đã hoàn thành tốt mục tiêu Kế hoạch CCHC năm 2019 tại thời điểm kiểm tra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ vẫn còn một số hạn chế như: Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính cần bám sát thực tế hơn nữa để đảm bảo 100% mục tiêu được hoàn thành tốt. Số liệu báo cáo cần cụ thể hơn, cần nêu rõ những việc đã làm được và chưa làm được so với kế hoạch.

  • Tác giả: Nguyễn Nhung

  • Nguồn tin: Sở Khoa học và Công nghệ

  • LIÊN KẾT WEB
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập: