Hội thảo “Tham vấn về kết quả nghiên cứu đề tài: Hôn nhân, gia đình của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Điện Biên - Vấn đề và giải pháp”

Thời gian đăng: 05/03/2019 01:02:47 AM

Chiều ngày 04/3/2019, trong khuôn khổ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Hôn nhân, gia đình của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Điện Biên -Vấn đề và giải pháp”. Được sự nhất trí của Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm nghiên cứu nhân học tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề: Tham vấn về kết quả nghiên cứu đề tài nhằm tập trung trao đổi về những Vấn đề và Giải pháp đối với hôn nhân cận huyết, hôn nhân xuyên biên giới, tảo hôn, ly hôn, ly thân, bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình và mức sinh của một số dân tộc thiểu số trong tỉnh.

53283437_371579723426204_3181228245458616320_n.jpg   TS. Phạm Văn Hiệp, TS. Vũ Thế Long chủ trì hội thảo   Ảnh: Phạm Liên  

Dự hội thảo có các chuyên gia là các Tiến sĩ thuộc Trung tâm nghiên cứu nhân học, đại diện lãnh đạo các Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban Dân tộc, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, các Sở, ngành có liên quan: Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Ngoại vụ, Tòa án nhân dân tỉnh, Chi cục Dân số,... .

Tại hội thảo, đại biểu nghe TS. Phạm Văn Hiệp Trung tâm nghiên cứu nhân học đã trình bày báo cáo đề dẫn sơ bộ kết quả nghiên cứu với những vấn đề chủ yếu của nội dung nghiên cứu, bao gồm: Tảo hôn, hôn nhân cận huyết, Hôn nhân xuyên biên giới trái pháp luật, ly hôn/ly thân, sinh nhiều con, bình đẳng giới và bạo lực gia đình. Trong báo cáo đã trình bày rõ về thực trạng, nguyên nhân, thống kê và đánh giá sơ bộ một số giải pháp đã can thiệp tại địa phương.

Hội thảo đã được nghe 03 ý kiến tham luận của các đồng chí đại diện Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Điện Biên, Sở Ngoại vụ và Tòa án nhân dân tỉnh. Các đại biểu đồng tình cho rằng: Báo cáo đề dẫn đã phản ánh một cách khái quát, khá toàn diện về các nội dung nghiên cứu. Bên cạnh đó, đại biểu tham gia phản biện về các nhận định của đề tài, tham luận, cung cấp thêm các thông tin về sáu vấn đề nêu trên, đóng góp ý kiến về giải pháp góp phần giảm thiểu thực trạng này.

Thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, TS. Phạm Văn Hiệp cảm ơn ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu. Toàn bộ ý kiến sẽ được nhóm tiếp thu để nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo tổng kết nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đã được tỉnh giao./.

  • Tác giả: Phạm Liên

  • Nguồn tin: Phòng KH - QLKH

  • LIÊN KẾT WEB
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập: