CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ĐIỆN BIÊN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ NĂM 2020

Thời gian đăng: 25/05/2020 02:02:32 PM

Căn cứ Kế hoạch số 1345/KH-BCĐ389 ngày 13/5/2020 của Ban chỉ đạo 389 về kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền của Ban chỉ đạo 389 tỉnh về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020. Thực hiện chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ, yêu cầu của UBND tỉnh về triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Điện Biên đã ban hành kế hoạch số 16/KH-KTrTĐC ngày 12/3/2020 về kiểm tra tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao,Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Điện Biên đã và đang tổ chức triển khai các hoạt động trong năm 2020 như sau:

1) Hoạt động tuyên truyền, phổ biến:

Viết bài, đưa tin tuyên truyền các quy định pháp luật mới về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được biết, thực hiện.

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông qua Bản tin TBT hàng tháng để giúp các cơ quan quản lý nắm rõ và thực thi quyền và nghĩa vụ theo Hiệp định TBT từ đó xây dựng, ban hành, triển khai chính sách phù hợp với các quy định của WTO, góp phần giảm bớt sự cạnh tranh không lành mạnh cho doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cũng như bảo vệ lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng.

2) Hoạt động công tác thanh tra, kiểm tra:

Tiến hành từ 04 đến 05 cuộc kiểm tra chuyên ngành theo từng quý trong năm và kiểm tra đặc thù hoặc đột xuất (nếu có) về việc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh. Đồng thời tập trung kiểm tra việc chấp hành Luật Đo lường, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo, thực hiện phép đo, lượng hàng đóng gói sẵn và sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ có phạm vi lớn, tác động rộng, ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, triển khai từ 04 đến 05 cuộc kiểm tra chuyên ngành về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, với tổng số cơ sở được kiểm tra theo kế hoạch là 12 cơ sở.

Ngoài ra, cử cán bộ, công chức tham gia phối hợp đoàn thanh tra liên ngành “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020” do Ban chỉ đạo liên ngành về về sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức từ ngày 27/4/2020 đến ngày 22/5/2020; thanh tra chuyên đề năm 2020 do Bộ khoa học và Công nghệ tổ chức, triển khai và các đợt thanh tra, kiểm tra do Ban chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức.

Mục đích của Kế hoạch nhằm ngăn ngừa, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Bảo đảm sự công bằng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong mua, bán hàng hóa, dịch vụ; bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh./.

 • Tác giả: Bùi Tiến Sĩ

 • Nguồn tin: Chi cục TCĐLCL

 • Các tin tức khác:
 • CÔNG TY TNHH THỰC PHẦM SAFE GREEN LÀ DOANH NGHIỆP ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ GẠO ĐIỆN BIÊN
 • NGHIỆM THU Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn bền vững trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 • XÉT DUYỆT THUYẾT MINH Đề tài: Nghiên cứu thực tiễn để xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện Luật tiếp cận thông tin tại cơ sở và Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình
 • Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác (Mã TTHC)
 • Thủ tục xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ (Mã TTHC)
 • CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ĐIỆN BIÊN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ NĂM 2020
 • TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 23/2013/TT-BKHCN NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đang triển khai
 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2020
 • Kết quả thục hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2019
 • 1-10 of 78<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
  LIÊN KẾT WEB
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: