• CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ĐIỆN BIÊN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ NĂM 2020
 • Căn cứ Kế hoạch số 1345/KH-BCĐ389 ngày 13/5/2020 của Ban chỉ đạo 389 về kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền của Ban chỉ đạo 389 tỉnh về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020. Thực hiện chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ, yêu cầu của UBND tỉnh về triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Điện Biên đã ban hành kế hoạch số 16/KH-KTrTĐC ngày 12/3/2020 về kiểm tra tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020.
 • TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 23/2013/TT-BKHCN NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (gọi tắt là Thông tư 07)
 • HỘI NGHỊ Tập huấn “Kỹ năng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008”
 • Sáng ngày 27/9/2017, tại Hội trường tầng 3 - Trung tâm Hội nghị tỉnh Điện Biên, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2017.
 • Nhiều sản phẩm hàng hóa phải phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra chất lượng hàng hóa
 • Ngày 17/8/2017 Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định 37/2017/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng. Quyết định 37/2017/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/10/2017.
 • Triển khai Quyết định số 37/2017/QĐ-TTg, của thủ tướng Chính Phủ
 • Ngày 28 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Công văn số 2439/UBND-KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 37/2017/QĐ-TTg, ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển
 • Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
 • LIÊN KẾT WEB
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: