• HỘI NGHỊ Tập huấn “Kỹ năng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008”
 • Sáng ngày 27/9/2017, tại Hội trường tầng 3 - Trung tâm Hội nghị tỉnh Điện Biên, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2017.
 • Nhiều sản phẩm hàng hóa phải phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra chất lượng hàng hóa
 • Ngày 17/8/2017 Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định 37/2017/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng. Quyết định 37/2017/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/10/2017.
 • Triển khai Quyết định số 37/2017/QĐ-TTg, của thủ tướng Chính Phủ
 • Ngày 28 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Công văn số 2439/UBND-KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 37/2017/QĐ-TTg, ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển
 • Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
 • LIÊN KẾT WEB
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: