• Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
 • Sáng ngày 14/12/2020, tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.
 • Hội nghị Tập huấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Ngày 22/10/2020 Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công ty Tư vấn Đổi mới sáng tạo FiNNO Group tổ chức Hội nghị tập huấn về “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.
 • Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho tổ chức, cá nhân truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
 • Truyền thông hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) là một trong những hoạt động trọng tâm trong đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 18/5/2016.
 • HỘI NGHỊ LẦN THỨ 18 LIÊN HỢP THƯ VIỆN VIỆT NAM VỀ NGUỒN TIN KH&CN
 • Ngày 08/10/2020, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia tổ chức hội nghị lần thứ 18 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ năm 2020 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 • HỘI THẢO “BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ ARV VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU”
 • Ngày 16/7/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên tổ chức hội thảo “Báo cáo kết quả công tác điều trị ARV và một số kết quả nghiên cứu”.
 • NGHIỆM THU Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn bền vững trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 • Chiều ngày 07/7/2020, đề tài "Nghiên cứu các giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn bền vững trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên" do Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi chủ trì thực hiện đã được Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài.
 • XÉT DUYỆT THUYẾT MINH Đề tài: Nghiên cứu thực tiễn để xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện Luật tiếp cận thông tin tại cơ sở và Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình
 • Chiều qua ngày 25/6/2020, Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đã tiến hành xét duyệt thuyết minh đề tài "Nghiên cứu thực tiễn để xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện Luật tiếp cận thông tin tại cơ sở và Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình".
 • XÉT DUYỆT Đề tài: Nghiên cứu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, gắn với phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2030
 • Chiều nay ngày 27/3/2020, Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đã tiến hành xét duyệt thuyết minh đề tài "Nghiên cứu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, gắn với phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2030" do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên chủ trì thực hiện
 • LIÊN KẾT WEB
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: