• Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
 • Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp trong tỉnh trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
 • Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thường xuyên, nghiêm túc việc kiểm soát thủ tục hành chính
 • Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách hành chính, qua đó từng bước hiện đại hóa nền thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân và tổ chức. Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai minh bạch và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị và công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và kế hoạch thông tin tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018.
 • KẾT QUẢ HỌC TẬP, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7, KHÓA XII CỦA ĐẢNG BỘ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 19-6-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 42-KH/ĐU, ngày 26-6-2018 của Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức quán triệt, học tập triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, kết quả cụ thể như sau:
 • Ươm mầm tài năng trẻ qua những cuộc thi
 • Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên lần thứ I, năm học 2016 - 2017 được Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn phát động trong toàn thể thanh thiếu niên, nhi đồng từ 6 - 19 tuổi, nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng. Đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo. Các sản phẩm/mô hình tham dự cuộc thi gồm 5 lĩnh vực: đồ dùng học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ chơi trẻ em; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.
 • Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 của Sở Khoa học và Công nghệ
 • Tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ hiện nay gồm: Lãnh đạo Sở; 04 phòng chuyên môn: Văn phòng, Thanh tra, phòng Kế hoạch - Quản lý khoa học, Phòng Quản lý công nghệ - An toàn bức xạ, hạt nhân - Sở hữu trí tuệ; 01 Chi cục: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN, 01 Trung tâm trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Tổng biên chế của Sở là 55 người.
 • Phát triển KH&CN dựa trên lợi thế của Vùng
 • Ngày 4/5/2017, tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo “Khoa học và công nghệ trong nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm chủ lực vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên”.
 • LIÊN KẾT WEB
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: