• HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2020
 • Chiều ngày 13/01/2021, tại hội trường tầng 3 Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khoa học công nghệ năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
 • Hội nghị tổng kết công tác khoa giáo năm 2020, triển khai thực hiện công tác khoa giáo năm 2021.
 • Ngày 12/01/2021 tại Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên, Khối khoa giáo đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai thực hiện công tác năm 2021.
 • LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2020
 • Sáng ngày 22/12/2020 được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ, Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Lễ kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thủy.
 • Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
 • Sáng ngày 14/12/2020, tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.
 • CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020
 • Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của công chức, viên chức trong cơ quan toàn nghành và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và giám sát các hoạt động thực thi công vụ. Năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính cụ thể như sau:
 • Hội nghị nâng cao năng lực huấn luyện cố vấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên năm 2019
 • Sáng ngày 25/11/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị “nâng cao năng lực huấn luyện cố vấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên năm 2019”.
 • Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
 • Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp trong tỉnh trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
 • ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018
 • Toàn văn Đề cương tuyên truyền, giới thiệu “Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật Trồng trọt; Luật Chăn nuôi”
 • LIÊN KẾT WEB
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: