Công bố thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2018

Thời gian đăng: 11/25/2018 11:45:58 PM

Công bố thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2018

TT

Mã số

Danh mục đề tài, dự án

Cơ quan chủ trì

Thời gian  thực hiện

 

1

 

 Dự án:Thu thập, đánh giá nguồn gen lan Điện Biên và khu vực lân cận lưu giữ chúng ở khu vực Tây Bắc.

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học tỉnh Điện Biên

2014-2017

2

 

 Đề tài: Giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế của tỉnh Điện Biên

Trường Đại học Ngoại thương

2014-2014

3

 

 Đề tài: “Xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi thuong phẩm cá tầm (Asipenserv spp) trong lồng, bè tại hồ thuỷ lợi Pe Luông, huyện Điện biên, tỉnh Điện Biên”

Hợp tác xã Thuỷ sản Pe Luông

2016-2018

4

 

 Đề tài: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển sản xuất, chế biến cây thuốc Đương quy và Bạch chỉ tại tỉnh Điện Biên"

Công ty cổ phần Thương mại Dược vật tư y tế Khải Hà

2016-2018

5

BTGTU

DT 03.15

 Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cấp cơ sở tỉnh Điện Biên

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tỉnh Điện Biên

2015-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập: