V/v phối hợp tăng cường tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Hoa Ban năm 2021 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, lần thứ VII

Thời gian đăng: 31/12/2020 09:33:12 AM

Phối hợp tăng cường tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Hoa Ban năm 2021 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, lần thứ VII

Thực hiện các Kế hoạch số 2907/KH-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2021 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, lần thứ VII; Kế hoạch số 4233/KH-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban năm 2021 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, lần thứ VII

LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập: