Kế Hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2020

Thời gian đăng: 13/03/2020 10:57:17 AM

Kế Hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2020

Ngày 26 tháng 4 hằng năm được Tổ chức Sở hữu trí thế giới (WIPO) lấy làm "Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới". Chử đề ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm nay là "Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh"

LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập: