Hướng dẫn một số nội dung quy định kiểm tra nhà nước về đo lường, quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Thời gian đăng: 07/07/2017 01:51:20 PM

Ngày 06/6/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Điện Biên đã nhận Công văn số 1011/TĐC-ĐL ngày 09/5/2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng V/v thay thế Công văn số 1693/TĐC-ĐL ngày 08/9/2014 về việc hướng dẫn một số nội dung Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN.

Để thực hiện tốt hơn các quy định của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 quy định kiểm tra nhà nước về đo lường và Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có hướng dẫn chi tiết 06 nội dung chính tại Công văn số 1011/TĐC-ĐL, ngày 09/5/2017 bao gồm:

1- Đoàn kiểm tra và việc lập biên bản vi phạm hành chính;

2- Kiểm tra đối với phương tiện đo (Quy định tại Tiết c.1 Điểm c và Điểm d Khoản 6 Điều 10 hoặc tại Khoản 1 Điều 19 và Điểm a Khoản 4 Điều 20 của Thông tư 28);

3- Kiểm tra đối với phép đo (Quy định tại Khoản 2 Điều 19 và Điểm b Khoản 4 Điều 20 của Thông tư 28);

4- Kiểm tra đặc thù (Quy định tại Chương VI của Thông tư 28);

5- Kiểm tra nhà nước về đo lường của UBND cấp huyện (Quy định tại Khoản 3 Điều 18 của Thông tư 28);

6- Kiểm tra nhà nước về đo lường của UBND cấp xã (Quy định tại Khoản 4 Điều 18 của Thông tư 28).

Theo đó, một số nội dung hướng dẫn thay đổi cho phù hợp với Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và thêm một số điểm mới trong việc xác định giới hạn sai số cho phép của kết quả phép đo, cụ thể là đối với phép đo xăng dầu và đối với phép đo khối lượng hàng hóa tiêu dùng thông thường (như lương thực, thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng thông thường khác…) trong thương mại bán lẻ tại các chợ, trung tâm thương mại, các điểm bán lẻ. Đặc biệt, khi Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và có hiệu lực thì giới hạn sai số cho phép của khối lượng hàng hóa trong thương mại bán lẻ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

 Ngoài ra, Công văn số 1011/TĐC-ĐL ngày 09/5/2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có hướng dẫn và ví dụ về kiểm tra đặc thù trong trường hợp chưa trang bị được ô tô, xe máy chuyên dùng để kiểm tra đặc thù, cơ quan kiểm tra chủ động sử dụng bình chứa rời đáp ứng yêu cầu quy định tại công văn này để lấy mẫu kiểm tra đặc thù.

Các nội dung hướng dẫn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại công văn này rất rõ ràng, chi tiết và cụ thể. Từ đó đã tạo được sự thống nhất khi tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN và Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

(Chi tiết xem toàn văn Công văn số 1011/TĐC-ĐL ngày 09/5/2017 trên trang Website Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập: