HƯỚNG DẪN Phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”

Thời gian đăng: 18/01/2021 04:14:40 PM

Thực hiện văn bản số 6242/BXD-KHCN ngày 28/12/2020 của Bộ Xây dựng và văn bản số 59/UBND-TH ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”.

           Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà” do Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST) biên soạn.

           Tài liệu này đưa ra các hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất không quá 01MW.

           Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:

59_signed_signed.PDF

6242_KHCN_nguyenxuanhien_.pdf

HDKT-lap-dat-HT-dien-mat-troi-mai-nha-1-.pdf

LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập: