HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015

Thời gian đăng: 21/10/2018 07:25:27 PM

Ngày 25/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản số 3003/BKHCN-TĐC về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Triển khai thực hiện Văn bản trên, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Văn bản số 2890/UBND-VX, ngày 10/10/2018, về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào quy định, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và điều kiện thực tế của đơn vị để triển khai việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo đúng hướng dẫn tại Văn bản số 3003/BKHCN-TĐC, ngày 25/9/2018, của Bộ Khoa học và Công nghệ, về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các đơn vị, địa phương trong tỉnh biết và thực hiện triển khai việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo đúng quy định./.

 tải văn bản tại đây

LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập: