GIỚI THIỆU SỔ TAY HƯỚNG DẪN VỀ CÁC CHỈ SỐ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TOÀN CẦU GII, NHÓM CHỈ SỐ CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHO TƯƠNG LAI CỦA SẢN XUẤT NĂM 2018 VÀ NHÓM CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 4.0 (GCI 4.0) CỦA DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI.

Thời gian đăng: 19/06/2020 08:15:50 AM

Thực hiện Kế hoạch số 926/KH-UBND ngày 01/4/2020 của UBND Tỉnh Điện Biên về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sở Khoa học và Công nghệ đăng tải toàn văn các Sổ tay hướng dẫn về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2018, Sổ tay hướng dẫn nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trong bộ chỉ số Đánh giá Mức độ sẵn sàng cho Tương lai của sản xuất năm 2018 và Sổ tay tìm hiểu về chỉ số Năng lực cạnh tranh 4.0 (GCI 4.0) của Diễn đàn kinh tế thế giới.

 

I. Sổ tay hướng dẫn về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII:

1. Sổ tay hướng dẫn chỉ số Đổi mới sáng tạo GII - 

Tải tài liệu tại đây: Sổ tay hướng dẫn chỉ số Đổi mới sáng tạo

Phần 1: Giới thiệu chung về Khung chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu và Chỉ số Đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Phần 2: Hướng dẫn chi tiết từng chỉ số ĐMST.

2. Sổ tay hướng dẫn chỉ số Đổi mới sáng tạo GII - 

Tải tài liệu tại đâyĐổi mới sáng tạo toàn cầu

II. Sổ tay hướng dẫn nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trong bộ chỉ số Đánh giá Mức độ sẵn sàng cho Tương lai của sản xuất năm 2018

 Tải tài liệu tại đây: Đánh giá Mức độ sẵn sàng

III. Sổ tay tìm hiểu về chỉ số Năng lực cạnh tranh 4.0 (GCI 4.0) của Diễn đàn kinh tế thế giới.

Tải tài liệu tại đây: Năng lực cạnh tranh 4.0 (GCI 4.0)

LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập: